NABÍDKOVÁ SLUŽBA VE ZPRAVODAJI

Spolek GEOPHILA do roku 2019 organizoval pro své členy písemnou nabídkovou službu, jejímž prostřednictvím bylo možné nabízet anebo dražit přebytky geografilatelistického materiálu. Písemná nabídková služba v rozsahu několika set položek byla alespoň 1x ročně přílohou vydávaného zpravodaje Geografilatelie. Aktuálně je hledán nový správce této služby. V případě Vašeho zájmu kontaktujte prosím pana Prokopa na mailu prokop.geophila@seznam.cz. Nezávisle na této členské službě je nadále organizována internetová nabídka geografilatelistického materiálu.

 

 

Britská Východoindická společnost (1854)
Britská Východoindická společnost (1854)

 

 

Upřesněná pravidla pro účast v písemné nabídkové službě (od 01/2016)

 

1. Písemné nabídkové služby se může účastnit jakýkoli člen spolku GEOPHILA, který má zaplacen členský příspěvek na příslušný kalendářní rok.

2. Materiál je popsán i označen standardním již zaběhnutým popisem a zkratkami. Je-li uvedeno číslování země či území, je převzato ze seznamu ZZ dle příruček vydávaných spolkem GEOPHILA, či světových katalogů (Michel-Mi, Yvert-Yv, Scott-Sc, Gibbons-Gb). Každý prodávající by ve vlastním zájmu měl prodávaný materiál přesně určit, aby bylo zřejmé, z kterého období nabízená známka pochází.

3. Do písemné nabídkové služby nebudou zásadně přijímány položky, které jsou pochybného původu, bogusy, Artstamp, fotokopie vzácných známek. Nabízí-li prodávající falsum nebo novotisk, je nutné toto řádně označit!!! Rovněž je nutné řádně popsat veškeré vady (svítí, chybí zoubek, natržená, nálepka, apod.) nebo napsat „u položky 2. kvalita“. O případném vyřazení položky z nabídkové služby rozhodne její správce Nabídkové služby.

4. Draží se od základní ceny včetně směrem nahoru. Přijdou-li správci nabídkové služby dvě stejné cenové nabídky, rozhoduje datum jejich doručení. Za neplatné budou považovány neurčité příhozy, např. "dražím za každou cenu", "možno přihodit 20 % k ceně“ apod.

5. Konečná cena položky je rovna druhé nejvyšší nabídce plus 10 % směrem nahoru. Například u dvou nabídek na 120,- Kč a 150,- Kč získává položku druhý dražitel za 132,- Kč (tj. 120,- Kč + 10 % příhoz).

6. Ke konečné ceně za všechny vydražené položky je každému dražiteli připočítáno poštovné dle platného tarifu.

7. Prodávajícímu je z prodaného materiálu odečteno 10% ve prospěch Geophily. Z každé prodané položky nad 1000,- Kč je prodávajícímu odečteno 100,- Kč ve prospěch Geophily.

8. Vydražený materiál bude rozesílán do 10 dnů po skončení aukce. V ceně do 500,- Kč v doporučeném dopise, u částek nad 500,- Kč v cenném psaní na dobírku a současně bude zaslán dopis s informací o úspěšnosti a výpisem vydražených položek. Vydražený materiál je také možno odebrat a zaplatit při setkání sdružení nebo případně dle dohody se správcem Nabídkové služby osobním setkáním. Členům s platební nekázní (tzv. neplatičům) bude veškerý vydražený materiál zasílán na dobírku nebo proti platbě předem.

9. Reklamace materiálu je možná do 14 dnů od jeho odeslání (datum poštovního razítka). Nelze reklamovat v nabídkové službě popsané vady, umístění a druh razítka apod. Reklamace typu "tuto známku jsem již mezitím sehnal" či "já jsem se spletl" apod. nemůže být uznána!

 

Aktualizováno 1.11.2020

 

nahoru