INTERNETOVÁ NABÍDKA ZNÁMKOVÝCH ZEMÍ

Za účelem podpory rozvoje sběratelství známkových zemí (geografilatelie) - rozšířil spolek GEOPHILA tradiční členskou nabídkovou službu ve Zpravodajích GEOGAFILATELIE o její internetovou obdobu. Nabízený geografilatelistický materiál pochází ze sbírek členů spolku GEOPHILA.Nabídková služba probíhá v uživatelsky příjemném prostředí e-shopu, který umožní efektivnější provoz, rychlejší obměnu položek a tudíž rozšíření nabídky geografilatelistického materiálu. Správcem nové nabídkové služby byl stanoven p.Bičovský.

 

VSTUP DO NABÍDKY ZNÁMKOVÝCH ZEMÍ
správce nabídky: p. Bičovský
mail: geophila@centrum.cz

 

 

Polsko jako součást Ruska - dopis z Varšavy do Kamenického Šenova
Polsko jako součást Ruska
dopis z Varšavy (01.02.1871) do Kamenického Šenova (03.02.1871)

 

Aktualizováno 16.04.2016

 

 

 

nahoru