GEOGRAFILATELIE

představuje moderní sběratelský směr, zaměřený na sbírání známek a celistvostí jednotlivých známkových území, nazývaných též ne zcela přesně "známkové země" (ZZ). Jedná se tedy o sběratelský směr, v němž je prvotní vazba mezi poštovní známkou a územím, pro které byla vydána a na kterém sloužila k úhradě poplatku za přepravu zásilek.

Samotné slovo "geografilatelie" je složeninou dvou slov - "geografie" a "filatelie". Spojení obou těchto slov ve "známkový zeměpis" vyjadřuje předmět zájmu sběratelů - geografilatelistů, i když je třeba poznamenat, že se v něm čím dál více projevují výrazné poštovně historické prvky.

O rozvoji sběratelství známkových území svědčí nejen stoupající počet sběratelů, kteří se této náročné zálibě věnují, ale i stoupající počet geografilatelistických exponátů, oceněných na nejrůznějších výstavách.

V České republice od roku 1989 působí spolek sběratelů známkových území celého světa GEOPHILA. Tomuto spolku a jeho činnosti jsou věnovány následující stránky.


 

N O V I N K Y   N A   W E B U

 

06.05.2024 - 2.jarní setkání členů Geophila se bude konat v sobotu 8. června 2024 od 13:00 hodin v restauraci Derby Pub v Bratislavě, Zadunajská cesta, Nobelovo námestie
04.05.2024 - doplněn přehled oceněných exponátů členů spolku
15.03.2024 - vydána nová příručka Afrika 1
15.03.2024 - vychází Zpravodaj č. 88

 

 

N O V I N K Y   Z N Á M K O V Ý C H   Z E M Í

 

K I N G D O M   O F   T O N G A

Kingdom of Tonga

Dne 15.11.2022 vydala Tonga dvě série známek s měnovými přetisky. První sérii
tvoří čtyři měnové přetisky na známkách Tongy z roku 2017, avšak druhou sérii
dva měnové přetisky na známkách Niuafo´ou z roku 2016 doplněné o přetisk
Kingdom of Tonga.

 

K I N G D O M   O F   E S W A T I N I

Kingdom of Eswatini

V souvislosti se změnou názvu státu nesou známky Svazijska od 30.4.2018 nový název
Kingdom of Eswatini. Známky se objevily v prodeji na eBay teprve koncem listopadu 2019 (!)

 

S E V E R N Í   M A K E D O N I E

Severní Makedonie

V souvislosti se změnou názvu státu nesou známky Makedonie od 19.3.2019
nový trojjazyčný název Republika Severní Makedonie.

 

5 afrických států (soutisk)

Mandela

V roce 2018 byly u příležitosti 100. výročí narození Nelsona Mandely vydány suvenýrové aršíky obsahující známky Středoafrické republiky, Džibuti, Nigeru, Sierry Leone a Toga. Náklad vyobrazeného aršíku se šedým pozadím 900 ks, nezoubkovaný 100 ks, aršík s vyššími nominálními hodnotami a červeným pozadím zoubkovaný 250 ks. .

 

A R C A Š S K Á   R E P U B L I K A

Arcach

V souvislosti se změnou ústavy nesou známky Náhorního Karabachu od 6.5.2017 nový název REPUBLIC OF ARTSAKH.

 

N O R F O L K   I S L A N D  /  A U S T R A L I A

Norfolk/Australia

Od 1.7.2016 začala zajišťovat poštovní služby na Norfolku australská pošta. Platnost do té doby vydaných známek Norfolku byla ukončena ke dni 30.6.2016 a dále bylo možné na Norfolku používat jen známky australské. První emise známek Norfolku pod správou australské pošty byla vydána dne 20.9.2016. Známky s motivem mořských ptáků nesou nápis NORFOLK ISLAND / AUSTRALIA.

 

L U H A N S K Á    L I D O V Á    R E P U B L I K A

Luhanská lidová republika

Luhanská lidová republika

Dne 21.7.2015 byla vydána FDC s natištěnou známkou Luhanské lidové republiky s hodnotou označenou písmenem "L" , věnovaná 100. výročí básníka Michaila Matusovského. Dne 12.9.2015 byl k příležitosti 220 let založení města Luhansk vydán aršík obsahující čtyři známky s nominály po 10 rublech. Vydané známky jsou samolepící.

 

D O N Ě C K Á    L I D O V Á    R E P U B L I K A

Doněcká lidová republika - 1.emise

Doněcká lidová republika - 2.emise

Dne 9.5.2015 byla vydána první známka Doněcké lidové republiky s námětem "hrdinové Novoruska" s hodnotou označenou písmenem "V". Druhá emise zahrnující tři známky s námětem "sláva horníkům" a nominálními hodnotami označenými písmeny "Y" byla vydána dne 30.8.2015. Vydané známky jsou samolepící.

 

K A R I B S K É  N I Z O Z E M S K O  -  B O N A I R E ,  S A B A  a  S T . E U S T A T I U S

Bonaire         Saba


St. Eustatius


Po téměř dvouleté přestávce byla v roce 2014 obnovena emisní činnost v Karibském Nizozemsku. Nový poskytovatel poštovních služeb pro tuto oblast, firma Flamingo Communications se sídlem na ostrově Bonaire, vydává známky s názvy jednotlivých ostrovů tvořících Karibské Nizozemsko. Nominální hodnoty známek jsou nově uvedeny v amerických dolarech, které jsou v oblasti oficiální měnou. Na obrázku známky Bonaire / Caribisch Nederland č.1, Saba / Caribisch Nederland č.1 a St. Eustatius / Caribisch Nederland č.1.

 

F I D Ž I   /  V A N U A T U   (soutisk)

soutisk Fidži a Vanuatu

Dne 15.1.2014 byl vydán neobvyklý soutisk tří známek Fidži a tří známek Vanuatu k příležitosti zprovoznění podmořského optického kabelu spojujícího oba ostrovní státy.

 

R A R O T O N G A   (C O O K   I S L A N D)

RAROTONGA (COOK ISLAND)

Dne 22.7.2011 byla vydána první emise známek Rarotongy s podtitulkem Cook Islands.

 

 

J I Ž N Í   S Ú D Á N

13.7.2011 SOUTH SUDAN

Dne 13.7.2011 byla vydána první emise známek pro nezávislý Jižní Súdán.
Článek k uvedenému vydání je zde

 


 

N O V I N K Y  S O U K R O M Ý C H  P O Š T

 

 

F U N K E   P O S T  ( E R F U R T,  N Ě M E C K O )

FUNKE POST Erfurt

Dne 1.7.2020 vydala první emisi známek německá soukromá pošta FUNKE POST.

 

E L S T E R P O S T  ( G R E I Z,  N Ě M E C K O )

ElsterPost Greiz

V roce 2018 vydala první emisi známek německá soukromá pošta ElsterPost.

 

L Ü N E B O T E   ( L Ü N E B U R G,  N Ě M E C K O )

LÜNEBOTE Lüneburg

Dne 1.9.2016 vydala první emisi známek německá soukromá pošta LÜNEBOTE.

 

B W P O S T   E S S L I N G E N   ( E S S L I N G E N,  N Ě M E C K O )

BWPOST Esslingen

Dne 2.5.2015 vydala první emisi známek německá soukromá pošta BWPOST Esslingen.

 

S T A M P S E R V I C E   ( V Í D E Ň,  R A K O U S K O )

Stampservice

Dne 11.11.2013 vydala první známky rakouská soukromá pošta Stampservice.
Známky mají nominální hodnotu 1,20 €.


 


 

G E O G R A F I L A T E L I S T I C K É  Z A J Í M A V O S T I

 

Formosa - originál     Formosa - falzum
Nenechte se napálit! Vlevo originální nevydaná známka Formosy (1888), vpravo jeden z typů padělků často nabízených na internetových aukcích. Totéž u známek v zelené barvě. Více obrázků v přiloženém PDF souboru. Typy vydání Republiky černé vlajky z roku 1895 v přiloženém PDF souboru (v angličtině).

 

Dungarpur
Dungarpur patří nepochybně k méně běžným známkovým zemím (poštovně použito 1941)

 

Moskytské pobřežíMoskytské pobřeží, dopis orazítkovaný v Bluefields 16.7.1894. Výrobek Dr. Kuehna, v ex-Československu velmi populární vzhledem k zařazení do Filatelistického atlasu ZZ autorů Hlinky a Muchy.

Corn Island
Naproti tomu další výrobek z dílny Dr. Kuehna, Corn Island (1903), je mezi našimi sběrateli ZZ dosud velmi málo k vidění.

 

Španělské Mariany
Atestované přetiskové vydání Španělských Marian v šestibloku s úplným razítkem (poštovně použito 1899) také není běžně k dostání.

 

 

Aktualizováno 06.05.2024

 

 

nahoru